Анулювання дозволу на експлуатацію

Відповідно до п. 1 ст. 45 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” УДЦР уповноважений здійснювати процедуру анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

З метою анулювання дозволу на експлуатацію користувач радіочастотного ресурсу України звертається із заявою про анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою до головного офісу УДЦР (03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151). У разі анулювання дозволів на експлуатацію абонентських радіоелектронних засобів користувач радіочастотного ресурсу України звертається до відповідної філії УДЦР.

У заяві про анулювання дозволу на експлуатацію обов’язково зазначається дата (вих. дата реєстрації заявника) та номер (вих. номер заявника).

Заява про анулювання дозволу на експлуатацію заповнюється на бланку організації (в разі наявності) та підписується керівником організації. Заява може бути підписана уповноваженою посадовою особою з наданням документів, що підтверджують право підпису. При наявності у суб’єкта господарювання печатки (кутового штампу) підпис керівника підлягає обов’язковому завіренню.

Форма власності та назва юридичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України; прізвище та ініціали керівника (або прізвище, ім’я, по – батькові фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України); адреса місцезнаходження для листування та контактні телефони вказуються повністю, без скорочень.

В переліку дозволів, що підлягають анулюванню, проставляються номера дозволів та дати видачі. Для уникнення помилок (невірно зазначені номера дозволів) та можливих фальсифікацій (заяву подає не уповноважена особа) до заяви додаються оригінали відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, які підлягають поверненню власнику (користувачу радіочастотного ресурсу України) з відміткою УДЦР про анулювання.

Рішення УДЦР про анулювання дозволу на експлуатацію набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.

Контактний телефон з питань щодо анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв: (044) 422-85-69.