Радіочастотний моніторинг та забезпечення ЕМС РЕЗ

з/п Радіотехнологія Одиниця виміру Тариф без ПДВ
(грн на місяць)
21 Радіозв'язок берегових та суднових станцій:

21.1 суднових станцій РЕЗ 4,00
21.2 берегових станцій Кожний номінал частоти РЕЗ 10,00
22 Ультракороткохвильовий радіозв'язок:

22.1 для мереж радіозв'язку, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг Кожний номінал частоти базової станції 54,00
22.2 для мереж радіозв'язку технологічних користувачів радіочастотного ресурсу: Кожний номінал частоти кожного РЕЗ Для технологічних користувачів радіочастотного ресурсу (далі - РЧР), які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету 9 Для інших користувачів РЧР
22.2.1 за потужності передавача до 3 Вт включно 1,00 2,00
22.2.2 за потужності передавача понад 3 Вт 2,00 4,00
22.3 для систем радіально-зонового зв'язку (типу "Алтай") Дуплексна пара частот базової станції 21,05 42,10
22.4 для мереж радіозв'язку з можливістю пакетної передачі даних Базова станція, ретранслятор 18,10 36,20
23 Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок: Кожний номінал частоти РЕЗ Для технологічних користувачів РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету 9 Для інших користувачів РЧР
23.1 за потужності передавача до 100 Вт включно 2,50 5,00
23.2 за потужності передавача понад 100 Вт 4,00 8,00
24 Пейджинговий радіозв'язок Стаціонарний РЕЗ 70,00
25 Цифровий і аналоговий транкінговий радіозв'язок Дуплексна пара частот базової станції 42,10
26 Цифровий стільниковий радіозв'язок:

26.1 GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 Стаціонарний РЕЗ 181,30
26.2 GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping) Стаціонарний РЕЗ 138,80
26.3 GSM-900, E-GSM, R-GSM, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping) Базова станція 569,20
26.4 GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping) Базова станція 972,10
26.5 IMT-2000 (UMTS) Дуплексна пара частот базової станції 160,00
26.6 CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000 Дуплексна пара частот базової станції 107,00
27 Цифрова безпроводова телефонія мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT Базова станція 45,80
28 Радіозв'язок передавання даних Базова станція, ретранслятор 36,20
29 Широкосмуговий радіодоступ Базова станція 55,40
30 Радіорелейний зв'язок: РЕЗ
30.1 у діапазоні частот до 17 ГГц включно 870,00 10
30.2 у діапазоні частот понад 17 ГГц 330,00 10
31 Радіолокація, радіонавігація РЕЗ 11,30
32 Багатоканальне наземне телерадіомовлення Базова станція 156,20
33 Мультимедійний, мультисервісний радіодоступ Базова станція, ретранслятор 46,00
34 Супутниковий радіозв'язок, телеметрія та телеуправління супутникових мереж: РЕЗ
34.1 ЗС VSAT-Ka, ЗС VSAT-Ku:
34.1.1 при кількості земних станцій в мережі до 30 83,00
34.1.2 при кількості земних станцій в мережі від 31 до 300 50,80
34.1.3 при кількості земних станцій в мережі від 301 до 3000 35,60
34.1.4 при кількості земних станцій в мережі від 3001 і більше 25,40
34.2 інших земних станцій 131,30
35 Звукове мовлення: РЕЗ Для окремих категорій споживачів 9, 11 Для інших користувачів РЧР
35.1 при потужності передавача до 0,1 кВт включно
30,65 61,30
35.2 при потужності передавача понад 0,1 кВт до 1,0 кВт включно 50,85 101,70
35.3 при потужності передавача понад 1,0 кВт 71,65 143,30
36 Телевізійне мовлення: РЕЗ

36.1 при потужності передавача до 1 Вт включно 6,45 12,90
36.2 при потужності передавача понад 1 до 10 Вт включно 47,75 95,50
36.3 при потужності передавача понад 10 до 100 Вт включно 89,15 178,30
36.4 при потужності передавача понад 0,1 кВт до 5,0 кВт включно 109,40 218,80
36.5 при потужності передавача понад 5,0 кВт 130,20 260,40
37 Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній Базова станція 10,00
38 Радіотелеметрія та радіодистанційне керування, радіотелеметрія охоронних і пожежних систем: РЕЗ
38.1 радіотелеметрія та радіодистанційне керування 5,00
38.2 радіотелеметрія охоронних і пожежних систем 2,00
39 Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої ВП 10,00


Тариф застосовується для користувачів РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету, на підставі довідки територіальних органів Казначейства України або довідки органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач РЧР, про 100-відсоткове їх фінансування за рахунок державного або місцевого бюджету.

10 Тариф застосовується за кожний окремий захід радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС для кожного окремого РЕЗ.

11 Тариф застосовується для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм виключно державних телерадіокомпаній, на підставі заяви суб'єкта господарювання та додатка до ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, в якому вказаний власник телерадіокомпанії, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній, засновниками яких є виключно органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.